Rozmiar: 15909 bajtów

- 0059 -

1349, 4 V, Oleśnica (Olsnicz)

fer. secunda post diem Inventionis Crucis

W obecności ławników oleśnickich: Heymona (Heymonus), Grzegorza (Gregorius), Jesca z Dobrej (Jesco de Dobra), Henslina z Jawora (Henslinus de Jawor), Jakuba Schelesie (Jacobus), Apeczki Bawarusa (Apeczco Bauarus), Hainka Burnerusa (Hainco Burnerus), Peczka zwanego Ruens (Peczco) na sądzie gajonym w Oleśnicy (Olsna) wójt dziedziczny oleśnicki Hainko de Strona sprzedał Elżbiecie z Raciborza (Elizabeth de Ratibor), mieszczce wrocławskiej (in Wratislavia), 5 wiardunków rocznego czynszu z jatki należącej do Heymcona z Solnik (Heymconus de Zcolnik), położonej przy rynku w Oleśnicy.

Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 302.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów