Rozmiar: 15909 bajtów

- 0062 -

1349, 8 V, Kraków (Cracovia)

XIII die mensis Maii

Arnold de Lacaucina (Arnaldus), scholastyk krakowski (Cracouiensis), legat papieski na Polskę (Polonia) i Węgry (Regnum Hungarie), potwierdza odbiór 100 grzywien groszy czeskich polskiej liczby, przekazanych mu przez biskupa wrocławskiego Przecława (Predzlaus) z tytułu świętopietrza z terenu miasta i diecezji wrocławskiej.

Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. chronologiczne 1349, 13 V, Kraków. Druk: E. Maschke, Der Peterspfennig in Polen und dem deutschen Osten, Leipzig 1933, s. 324.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów