Rozmiar: 15909 bajtów

- 0063 -

1349, 13 V, Lubomierz (claustrum Libental, ante fenestrum locutorii)

indictione secunda, die XIII mensis Maii, hora quasi sexta

Konrad (Conradus), syn zmarłego Michała de Jeykowicz (Michael), notariusz publiczny, stwierdza, że w jego obecności Mikołaj, proboszcz kościoła we Wleniu (Nicolaus plebanus in Len civitate seu opidolo), ze względu na zaniedbania duszpasterskie wobec Polaków przekazał benedyktynkom w Lubomierzu kaplicę NMP koło grodu wleńskiego (capellam in monte apus beata Virginem ante castrum Len) wraz z 7 1/2 grzywny czynszu (sui episcopalis census) ze wsi: Nielestno, Strzyżowiec, Pilchowice, Klecza oraz terenu koło grodu (Waltheri villa, Zceisdorf, Magna Mura ac Parva, Hossikisdorf ac ante castrum Len), pod warunkiem przejęcia przez klasztor troski o posługi duszpasterskie dla Polaków oraz z dokładnym, określeniem wzajemnych obowiązków i praw proboszcza i przyszłego kapelana kaplicy, który powinien znać język polski i niemiecki. Opatka klasztoru Małgorzata (Margaretha), przyjmując tę darowiznę, wyznacza jako kapelana Henryka, prezbitera diecezji wrocławskiej (Henricus Wratislaviensis), krewnego Mikołaja, proboszcza Wlenia. Następnie kasztelan wleński Konrad de Czedelicz (Conradus) za zgodą swojej żony Katarzyny (Katherina) nadaje wspomnianej kaplicy 2 grzywny czynszu ze swoich dóbr w Kleczy.

Świadkowie: Małgorzata (Margaretha), opatka, Małgorzata (Margaretha), przeorysza, Irmetrude, była opatka, Agnieszka de Donyn (Agnete), Elżbieta (Elisabeth) jej siostra, Katarzyna de Prato (Katherina), Zofia (Sophia), jej siostra, Zofia de Curia (Sophia), Isolda, Mikołaj (Nicolaus), proboszcz z Wlenia (Len), Mikołaj (Nicolaus), jego sługa, Jan Polencz (Johannes), Heynco Rizche.


Druk: Z. f. G. Schl., t. 48 (1914), s. 317-318.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów