Rozmiar: 15909 bajtów

- 0066 -

1349, 18 V, Awinion

Papież Klemens VI ustanawia biskupów: wrocławskiego, pomorskiego, i poznańskiego obrońcami na okres dwóch lat biskupa Macieja i kapituły włocławskiej.

Regest: MBV, I, s. 608, nr 1105.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów