Rozmiar: 15909 bajtów

- 0067 -

1349, 20 V, Legnica

un der uffart unsirs Gottis abende

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy (Wentzelaw ... Herzog in Slesien und Herr zu Legnitz), stwierdza, iż Hartman von Ronow sprzedał wójtowi dziedzicznemu w Legnicy (Legnicz) Franczkowi (Franczko) oraz mieszczaninowi Mikołajowi Leymhus (Nicolaus) las koło Jakuszowa w okręgu legnickim (Jacobisdorf in Weichbilde zu Legnitz). Książę tę sprzedaż potwierdza zastrzegając, iż w wypadku sprzedaży prawo pierwszeństwa ma klasztor benedyktynek w Legnicy.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 93, nr 7; Urk. d. Stadt Liegnitz, s.115, nr 158.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów