Rozmiar: 15909 bajtów

- 0071 -

1349, 1 VI, Awinion (Avinion)

Kal. Iunii, anno octavo

Papież Klemens VI udziela Arnaldowi de Causina (Arnaldus), kanonikowi wrocławskiemu, prowizji na kanonikat i prebendę wrocławską opustoszałą przez śmierć kanonika Wernera de Chmelnik (Wernerus) i nie objętą przez Paska, syna Mikołaja, palatyna kaliskiego ( ... Nicolaus ... Calisiensis). Egzekutorami papież mianuje prepozyta z Aire (Ariensis) oraz archidiakona i oficjała krakowskiego.

Druk: MBV, I, s. nr 1112.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów