Rozmiar: 15909 bajtów

- 0072 -

1349, 2 VI, Wrocław

Bolko, książę świdnicki, przekazuje miastu Jawor 75 grzywien dochodów pod zastaw 100 kóp groszy praskich.

Regest; Z. f. G. Schl., IX, s. 88.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów