Rozmiar: 15909 bajtów

- 0073 -

1349, 8 VI, Moguncja (Moguntia)

indictione secunda VI Id. Junii, regnorum nostrorum anno tercio

Karol, król rzymski i czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), udziela klasztorowi w Lubiążu (Lubens) zezwolenia na lokację na prawie niemieckim folwarku klasztornego Siciny w okręgu górowskim (predium ... Sycz ... in districtu Gorensi ad agros censuales iure Theutonico sive Emghiteotico locandi agricolis et censitis pro censu perpetuo et annua pensione) oraz na powstanie tam sołectwa, karczmy, piekarni, kuźni, warsztatu szewskiego i innych warsztatów rzemieślniczych.

Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 91, nr 303 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów