Rozmiar: 15909 bajtów

- 0075 -

1349, 13 VI, Awinion (Avinion)

Id. Iunii, anno octavo

Karol, król czeski, prosi papieża Klemensa VI o udzielenie Henrykowi, księciu głogowskiemu (Henricus Slezie dux et Glogouie dominus), odpustu zupełnego w godzinę śmierci, dyspenzy na posiadanie ołtarza przenośnego, słuchania jutrzni (audire missam, antequam illuscescat dies) i mszy odprawianych w miejscach objętych interdyktem oraz o prowizję na kanonikat wrocławski z rezerwacją prebendy i urzędu kościelnego dla Bolesława, syna księcia cieszyńskiego Kazimierza, kanonika krakowskiego, wraz z dyspenzą super etatis defectu (18 lat).

Druk: MBV, I, s. 616, nr 1119; MPV, III, s. 324-325, nr 325.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów