Rozmiar: 15909 bajtów

- 0081 -

1349, 13 VI, Kraków (Cracouia)

XIII die mensis Iunii

Arnaldus de Lacaucina, scholastyk krakowski (Cracouiensis), legat papieski na Polskę i Węgry (Polonie et Hungarie Regna), potwierdza odbiór 50 grzywien groszy czeskich liczby polskiej przekazanych przez biskupa wrocławskiego Przecława (Predslaus) z tytułu świętopietrza z terenu miasta i diecezji wrocławskiej za pośrednictwem Mikołaja Wierzynka (Nicolaus Werzingi), stolnika króla polskiego.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. chronologiczne, 1349, 13 VI, Kraków.
Druk: J. Heyne, Dokumentierte Geschichte des Bistums und Hochstiftes Breslau, t. I, Breslau 1860, s. 611, przyp. 2.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów