Rozmiar: 15909 bajtów

- 0088 -

1349, 26 VI, Strzegom (Stregon)

an dem nehesten vrytage noch sente Johannis tage des toufes

Rada miejska Strzegomia, wydaje za zezwoleniem księcia Bolka, pana Książa i Świdnicy (herczog Bolkin, herr von Furstinberc und czu der Swidnicz), i za zgodą starszych, ławników i mistrzów cechowych statuty dla cechu kuśnierzy w Strzegomiu (Stregon) (następuje tekst statutów).

Świadkowie: Marcin Gysilbrecht (Mertin), Konrad Kinaw (Cvnad), Andrzej Vlrichsdorf (Andreas), Mikołaj Grelnort (Ny[colaus]), Mikołaj Barscheual (Ny[colaus]), Mikołaj Steynow (Ny[colaus]), Henryk Beroldistorf (Hey[nricus]), ławnicy, Mikołaj Grulich (Ny[colaus]), mistrz rzeźnicki, Hannus Schoneweber, Heyneman z Kłodzka (von Glocz), Heyne Prolsdorf, Cvuncze Tyslin, mistrzowie tkaccy, Grosil Eybizkint, Mikołaj Arnoldis (Ny[colaus]), mistrzowie piekarscy, Mikołaj Vredeberg (Ny[colaus]), Hensil z Grabiny (von Grebin), mistrzowie szewscy, Tycze, Hensil kuśnierze.


Druk: CDS, VIII, s. 29-33, nr 23.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów