Rozmiar: 15909 bajtów

- 0095 -

1349, 4 VII (Wrocław)

die beati Udalrici

Rajcy wrocławscy oświadczają, iż sprzedali Annie i Małgorzacie, córkom zmarłego Konrada Renneri, 3 grzywny dochodów za 30 grzywien.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, (Antiquarius), nr 23, s. 15.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów