Rozmiar: 15909 bajtów

- 0102 -

1349, 24 VII, Wrocław (Wratzlavia)

vigilia beati Jacobi Apostoli

Rudgerus zwany Steinkeler, mieszczanin wrocławski (Wratzlaviensis), zawiadamia biskupa wrocławskiego Przecława (Preczlaus) o przekazaniu w obecności oficjała wrocławskiego Andrzeja de Rosslavicz (Andreas) 6 grzywien rocznego dochodu dla nowego ołtarza św. św. Bartłomieja, Feliksa, Adaukta i Walentyna w kościele Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu (apud Wratzlaviam) oraz prosi o zatwierdzenie jako altarzysty Jana zwanego de Wang[ern?].

Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia 1349, 24 VII, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów