Rozmiar: 15909 bajtów

- 0104 -

1349, 25 VII, Wrocław (Wratislauia)

VIII Kal. Augusti

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), stwierdza, iż w jego obecności Jakub Czyrczek (Jacobusj sprzedał za 14 grzywien groszy praskich polskiej wagi Piotrowi zwanemu Kolenda (Petrus) swoje dobra Kałowice, leżące w pobliżu miasta biskupiego Cerekwica (Kaly ... prope opidum nostrum Cyrkowicz) i określone następującymi granicami: od Benkow Brodik do dużej drogi prowadzącej z Sędzic (Sanczicz) do lasu, aż do Lucum Lupinum. Jakub zrzekł się dóbr na ręce biskupa „per capucium”, ten zaś zatwierdził ich posiadanie Piotrowi, zobowiązując go do służby konnej z kuszą oraz do uiszczania na rzecz biskupstwa dziesięciny w wysokości 1 /2 grzywny.

Świadkowie: prepozyt Konrad de Waldow (Conradus), protonotariusz biskupi, Konrad, proboszcz z Turowa (Conradus ... Thurow), Jan z Pogorzeli (Johannes de Pogrella), Mikołaj, cześnik (Nycolaus), Wroczko z Kurzątkowic (Kursantkowicz) oraz sołtysi ... z Czerńczyc (Capusdorf) i Mikołaj z Miłoszyc (Nycolaus ... Meloschic).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. LL 9.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, f. 103 b.

Uwaga: w oryginale w miejscu imienia sołtysa z Czerńczyc dziura, natomiast w Liber Niger został pominięty.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów