Rozmiar: 15909 bajtów

- 0106 -

1349, 3 VIII (Wrocław)

die inventionis sancti Stephani protomartyris

Rajcy wrocławscy oświadczają, iż sprzedali Elżbiecie Engilgeri, Jadwidze z Lwówka (de Lemberg), Katarzynie Gotfridi, Katarzynie de Sunnenberg i Helenie z Nysy (de Nyssa), mniszkom z konwentu Św. Katarzyny we Wrocławiu, 3 grzywny rocznego czynszu za 30 grzywien.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s.15.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów