Rozmiar: 15909 bajtów

- 0107 -

1349, 3 VIII (Wrocław)

die Inventionis sancti Stephani protomartyris

Miasto Wrocław sprzedaje Jadwidze Leschorn i Agnieszce, mniszkom z klasztoru Św. Katarzyny we Wrocławiu, 1 grzywnę rocznego czynszu za 10 grzywien.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 15.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów