Rozmiar: 15909 bajtów

- 0116 -

1349, 7 IX, Henryków (Heynrichow)

in unsis vrowen obinde, der genant ist leczcze

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nyclos ... Herczcoge von Slezie und herre czu Munstirberg), zatwierdza powstanie związku panów lennych i miast (voreynunge unsir manne und unsir stete und burger) okręgów ziębickiego (czu Munstirberg) i strzelińskiego (czu Strelyn ... wicbilde), którego celem jest zapewnienie spokoju w księstwie. Związek ten wyłonił 4 przedstawicieli (houptlute) do reprezentowania jego interesów, których zakres działalności jest w dokumencie dokładniej określony.

Świadkowie: Hannus Wusehubyn, Pilgrim z Pieszyc (von Petirswalde), Johannes Budow, Wichken Bemyn, Nyckil z Lubnowa (von Lybnow), Andrzej von dem Eycholcze (Andreas), Nyclos von Ponkow, pisarz książęcy.


Druk: CDS, XXVII, s. 170-171, nr 6.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów