Rozmiar: 15909 bajtów

- 0118 -

1349, 10 IX

quarto Id. Septembris

Franciszek, biskup tytularny Cantani (frater Franciscus ... Canticensis episcopus p.v.e. Wrat. administrator in spiritualibus), udziela 40 dni odpustu wszystkim odwiedzającym w dni świąteczne i rocznicę poświęcenia kościół klasztorny benedyktynek strzegomskich, a szczególnie poświęcone przez siebie ołtarze, obejście (ambitus) oraz cmentarz przykościelny.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep.123, nr 33; MGF, I, s. 53, nr 176 (pod błędną datą 18 IX 1349).


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów