Rozmiar: 15909 bajtów

- 0122 -

1349, 16 IX (Wrocław)

fer. quarta post diem Exaltationis Crucis

Rajcy wrocławscy oświadczają, iż konwent Św. Katarzyny zakupił od miasta za 100 grzywien 10 grzywien dochodów. Z tego 3 grzywny zostały konwentowi przekazane od razu, 2 przejmie on po śmierci Doroty, córki Czwiczsuf (?), natomiast pozostałe 5 grzywien mniszki odkupiły od Henryka Czücz i Henryka Stör, mieszczanina głubczyckiego (Lubschicz), za 50 grzywien.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 15-l6.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów