Rozmiar: 15909 bajtów

- 0123 -

1349, 20 IX, Legnica

an sinte, Matheus abende den heiligen czwelfbotin

Wacław, książę Śląska, pan Legnicy (Wenczlaw ... Herzoge in Slesie nnd Here zu Legnitz), stwierdza, iż Nitzsche i Merbote, synowie Wegistena von Czedlicz, sprzedali Franczkowi, wójtowi dziedzicznemu w Legnicy (Legnitz), 11 grzywien czynszu z dóbr w Piekarach Wielkich w okręgu legnickim (Grosin Beckern ... in dem Weichbilde zu Legnicz). Książę tę sprzedaż zatwierdza.

Świadkowie: Cretzink von Czedelitcz, Luppolt von Uchteritz, Thitze von Czedelitz, Bernhard i Heynke Buzewoy, Heynke Buch, Mikołaj z Czerwonego Kościoła (Niclaus von der Rotenkirche), protonotariusz książęcy (unser obirste Schriber), den diese Brif ward bevolen.


Regest: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 118, nr 162; WAP Wrocław, sygn. Rep. 93, nr 11.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów