Rozmiar: 15909 bajtów

- 0124 -

1349, 22 IX (Wrocław) (ad sanctum Vincencium)

in die sanctorum martirium Mauricii et sociorum eius

Mikołaj (Nicolaus), opat, Wilhelm (Wilhelnius), przeor, Piotr (Petrus), podprzeor, oraz cały konwent klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (prope Wratislavia) oznajmiają, iż sprzedali - pro certa pecunie summa - Cunczkowi (Cunczko), jego bratu Piotrowi (Petrus), matce Jucie (Jutta) i siostrze Małgorzacie (Margareta) sołectwo we wsi klasztornej Sobocisko w okręgu oławskim (Czoboczicz, Czobcicz Olauiensi districtu) wraz z 5 łanami do niego należącymi, 3 częścią dochodów z sądownictwa, 4 szkojcami groszy praskich czynszu z karczmy, ogrodem leżącym naprzeciw niej oraz owczarnią de novem quartalibus ovium. Kupujący zostali zobowiązani do wpłacenia klasztorowi 2 grzywien rocznie za służbę konną, przy czym jedną z nich będą mogli wykupić za 9 grzywien groszy gotowych, oraz do przygotowania 3 uczt w roku dla opata przybywającego na sądy lub do wpłacenia 1 wiardunku.

Świadkowie : Jan (Johannes), kantor Piotr z Kątów (Petrus de Kant), Jan Schoneych (Johannes), syndyk, Jan Schonhals (Johannes), prepozyt, Henryk Hundisuelt (Heynricus), kustosz, Jan Gublini (Johannes), infirmariusz, Jan (Johannes), kapelan, Jan Munstirberg (Johannes), camerarius.

Pieczęcie opata i klasztoru.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 304.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów