Rozmiar: 15909 bajtów

- 0126 -

1349, 25 IX, Opawa (Oppavia)

sexta fer. proxima ante beati Wenczeslai martiris gloriosi

Mikołaj, książę Opawy i Raciborza (Nicolaus ... Oppavie et Rathworie dux), zatwierdza nadanie 12 grzywien liczby i wagi morawskiej dochodu z wójtostwa opawskiego (Oppaviensis), dokonane przez Piotra, wójta cieszyńskiego, zarządcę i pana grodu Landek (Petrus, advocatus Tessinensis, rector et dominus castri Landek), na rzecz szpitala Św. Mikołaja w Opawie.

Druk: RBM, V/2, s. 355, nr 708.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów