Rozmiar: 15909 bajtów

- 0127 -

1349, 26 IX

Sabbato proximo ante festum beati Michaelis

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolco ... dux, Slezie dominus de Furstinberch et in Swydnicz), stwierdza, że Franczco Koldicz sprzedał za sumę 200 grzywien groszy praskich polskiej wagi klaryskom wrocławskim czynsz roczny w wysokości 22 grzywien w swojej wsi Mokrzeszów w okręgu świdnickim (Cunczindorph Swydeniczensis districtus), zastrzegając sobie prawo odkupu.

Świadkowie: Jungo de Cyrna, Konrad de Cyrna (Conradus), Jan de Muchtricz (Johannes), Konrad de Muchtricz (Cunradus), Albertus zwany Seckil, Piotr de Czedlicz (Petrus), protonotariusz książęcy, qui presentia a nobis habuit in commisso.


Oryg.: łac., AA Wrocław, Dok. parafii w Świdnicy, nr 20.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów