Rozmiar: 15909 bajtów

- 0131 -

1349, 2 X, Awinion

Papież Klemens VI udziela odpustu zupełnego w obliczu śmierci rycerzowi diecezji wrocławskiej Reynczkowi zwanemu Schaf.

Regest: MBV, I, s. 635, nr 1165.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów