Rozmiar: 15909 bajtów

- 0135 -

1349, 7 X, Awinion

Papież Klemens VI poleca biskupowi wrocławskiemu, archidiakonowi legnickiemu i zakrystianinowi awiniońskiemu, aby dopilnowali przestrzegania postanowienia (consuetudo) papieża Benedykta XII o odstępcach (de apostatis) w odniesieniu do Piotra de Grunenberg, byłego mnicha lubi±skiego.

Regest: MBV, I, s. 636, nr 1171.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów