Rozmiar: 15909 bajtów

- 0139 -

1349, 9 X, Świdnica (Swidnicz)

in die Sancti Dionisis (!)

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolco ... dux Slesie dominus de Furstinberg et in Swidnicz), oświadcza, iż Konrad de Cirnen (Cunradus) zwany Juvenis, kasztelan Bolkowa (Hayn), przekazał opatowi Mikołajowi (Nicolaus) i klasztorowi w Krzeszowie koło Kamiennej Góry (Grizow prope Landishute) 3 grzywny bieżącej monety rocznego czynszu we wsi Gorzanowice w okręgu bolkowskim (Hoendorf districtus Haynnensis) z dóbr należących do Jana zwanego Hawenschilt (Johannes) i Tilona z przydomkiem Obil (Tilo). Książę zatwierdza to nadanie zawiadamiając, iż wspomniany Konrad oświadczył, że posiadana przez niego dożywotnio z nadania konwentu wieś Szarocin w okręgu kamiennogórskim (Phaffindorf ... Lanidishutensis districtus) po jego śmierci powróci do klasztoru.

Świadkowie: Ulryk Schaf (Vlricus), Konrad de Cirnen (Cunrad), syn zmarłego Grozona (Grozonus), Jan de Lazan (Johannes), rycerze, Mikołaj de Sifridowe (Nicolaus), Cuncmannus de Sydelicz, Gunter de Ronow (Guntherus) i Cunczlinus, protonotariusz książęcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 83, nr 90.
Druk: Reliquiae manuscriptorum, omnis aevi diplomatum ac monumentorum, wyd. P. Ludewig, t. VI, Leipzig 1724, s. 451.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów