Rozmiar: 15909 bajtów

- 0142 -

1349, 10 X, Wrocław (Breczlaw czu sente Wincencien)

an dem nesten Sonabende vor sente Hedwygen tage

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy (Wenczlaw ... herczoge in Slesien unde herre czu Legnicz), nadaje swej macosze Katarzynie, księżnej Brzegu (Katherynnen der herczogynne czu dem Bryge unsir liebe matken), 1 grzywnę groszy tygodniowo z trzech części dochodów z kopalni w Mikołajowicach (Nyclosdorf) lub gdziekolwiek indziej na terenie księstwa. O ile wolna będzie czwarta część dochodów, nadanie to obejmie również i ją.

Świadkowie: Heynich von der Landiskrone, Hartung von Solcz, Getebolt von Waldow, Syffridus von Rusyndorf, Pecze Schirmer, Hanko Engilger i Mikołaj, proboszcz z Czerwonego Kościoła, protonotariusz książęcy (unse obirts Schriber).

Fragment pieczęci wystawcy.


Oryg.: niem., AA Wrocław, sygn. Dok. chronologiczne, 1349, 10 X, Wrocław.
Druk: Vom Mittelalter zur Reformation, wyd. K. Burdach, t. IX, Berlin 1935, nr 25, s. 30.
Wzmianka: Liber Berghianus, s. 190, nr l3; Urban, Katalog dokumentów, s. 65, nr 319.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów