Rozmiar: 15909 bajtów

- 0150 -

1349, 11 X, Awinion

Papież Klemens VI udziela Janowi Ade de Lomsko (Louisco) prowizji na kanonikat z ekspektatyw± na prebendę (ad collationem) biskupa wrocławskiego (Vratislaviensis). Jako egzekutorów papież wyznacza archidiakonów głogowskiego (Glogouiensis) i legnickiego (Legnicensis) oraz zakrystiana awiniońskiego (Avinionensis).

Regest: MBV, I, s. 639, nr 1176.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów