Rozmiar: 15909 bajtów

- 0157 -

1349, 18 X, Legnica (Liegnitz)

an Sankt Lucastage des evangelisten

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy (Wenzeslaw ... herzog in Schlesien und herr zu Liegnitz), oznajmia, iż na prośbę Sadelmana z Brochocina (Sydelmanus von Brockotindorff), burmistrza, oraz rajców legnickich wydaje prawo mili dla krawców legnickich, dokładniej określając wynikające z niego uprawnienia oraz kary dla przekraczających je.

Druk: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 119, nr 163.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów