Rozmiar: 15909 bajtów

- 0158 -

1349, przed, lub 21 X

Lubelinus de Grab i jego żona Peicze sprzedają Knechtowi von Hugwitz 10 łanów czynszowych w Niemilu wraz z połową sołectwa oraz wszystkimi prawami.

Świadkowie: Mikołaj z Danielowic (de Dangilwitz), Mikołaj de Tschammer, Miltisten von Zeyrn, Hanco Zcambor, Schenco z Kruszyny (de Schönau), Jan notariusz.


Regest: C. Stehr, Chronik von Klein Oels, Breslau 1846, s. 57.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów