Rozmiar: 15909 bajtów

- 0159 -

1349, 21 X

die undecim mille virginum

Bolesław, książę Śląska, oświadcza, iż Loblinus de Grab sprzedał Knechtowi de Hugwitz, komturowi domu joannitów w Oleśnicy Małej (Olsna) 10 łanów czvnszowych wraz z przynależnoścismi w Niemilu w okręgu oławskim (Nemyn Olaviensis districtus).

Regest: Wiedeń, sygn. Hs. 256, I, Schwandner, Diplomatarium, DOZA s. 83.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów