Rozmiar: 15909 bajtów

- 0160 -

1349, 21 X, Wrocław

Katarzyna, przeorysza klasztoru Św. Katarzyny we Wrocławiu, przyjmuje do wspólnoty braterskiej opata klasztoru Na Piasku wraz z całym jego konwentem.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 55, s. 100, nr 37.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów