Rozmiar: 15909 bajtów

- 0162 -

1349, 26 X, Brzeg (Brega)

fer. secunda ante festum Symonis et Yude apostolorum

Bolesław, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Bolezlaus ... dux Slesie et dominus Legniczensis ac Bregensis), stwierdza, iż Katarzyna (Katherina), wdowa po Beruschonie (Beruschonus), pieczętarzu, (sigellator), mieszczaninie wrocławskim (Wratislauiensis), obecnie żona Mikołaja z Kleciny (Nicolaus de Klettindorph), oraz jej synowie: Jan (Johannes), Paweł (Paulus) i Maciej (Mathias), a także wspomniany mąż Mikołaj obiecali opatowi Mikołajowi (Nicolaus) i konwentowi Św. Wincentego we Wrocławiu (circa Wratislauia) zabezpieczyć od pretensji osób trzecich (disbrigare) sprzedane przez nich klasztorowi dobra Gnypoldsdorph. Jako gwarancję dają poręczenie (obligatio) na swych dobrach w Małujowicach (Malwicz). Książę to zatwierdza.

Świadkowie: Mikolaj z Danielowic (Nycolaus Dongilwicz), Schenco z Kruszyny (de Schonow), Fryderyk de Zulcz, Ysico Kuerzanta, Henryk (Henricus), sędzia dworu brzeskiego (Bregensis), Henryk z Wawrzeńczyc (Henricus de Lorencindorph).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 306.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów