Rozmiar: 15909 bajtów

- 0165 -

1349, 1 XI, Góra (in civitate Gora)

in die Omnium Sanctorum

Jan, książę Śląska i pan Ścinawy (Johannes ... dux Slesie et dominus Stinauie), na prośbę Mikołaja, opata klasztoru w Lubiążu (Nicolaus ... in Lubens), udziela zezwolenia na lokację na prawie niemieckim folwarku klasztornego Siciny, leżącego na terytorium górowskim (predium ... Sydcz in territorio nostro Gorensi), nadanego wspomnianemu klasztorowi przez ojca wystawcy księcia Henryka głogowskiego (Heynricus dux Slezie, dominus olym Glogoviensis), i zasiedlenia go chłopami i zagrodnikami (rusticis et ortulanis) oraz na powstanie tam sołectwa, karczmy, piekarni, łaźni, warsztatu szewskiego i innych warsztatów rzemieślniczych.

Świadkowie: Otto de Donyn, Otto Palow, Pesko Der, Jan de Lodewigesdorph (Johannes), Jerzy de Ledelow (Georgius), Henczko z Koźlic ? (de Koselik) i jego brat Frantzko.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 91, nr 304.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów