Rozmiar: 15909 bajtów

- 0170 -

1349, 11 XI, Svétlá (Swetla)

in festo beati Martini episcopi

Gallus de Lenberg, przeor domów joannickich Czech, Polski, Austrii i Moraw (prior Bohemie, Polonie, Austrie et Moravie), zatwierdza nadanie księgozbioru z wyliczeniem tytułów, dokonane przez brata Konrada z Kłodzka (Conradus de Glacz) na rzecz komendy żytawskiej (domus Zytaviensis).

Druk: RBM, V/2, s. 369-370, nr 731.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów