Rozmiar: 15909 bajtów

- 0171 -

1349, 12 XI

in crastino beati Martini confessoris

Konrad de Valkinhain oświadcza, że Prebyn de Czamborndorf (Lebyn) sprzedał za 58 grzywien groszy liczby wrocławskiej Peczkowi (Petzke, Peczko) i Andrzejowi, braciom z Chmielowa (de Smelwicz), 4 łany we wsi Samborz (Czamborndorf) w okręgu średzkim.

Excerpt: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 21, s. 25-26 i 27.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów