Rozmiar: 15909 bajtów

- 0175 -

1349, 19 XI, Awinion

Papież Klemens VI udziela prowizji na prepozyturę poznańsk± Janowi de Insula. Egzekutorami wyznacza papież dziekana głogowskiego, archidiakona legnickiego, i zakrystiana awiniońskiego.

Regest: MBV, I, s. 648, nr 1201.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów