Rozmiar: 15909 bajtów

- 0177 -

1349, 25 XI, Legnica

Mittwoch vor St. Andree

Kopia dokumentu dotyczącego Pogorzeli.

Wzmianka: WAP Wrocław, sygn. Rep. 135, dz. B, nr 41, s. 114, nr 229.

Uwaga! por. niżej dokument księcia Bolesława dla biskupa Przecława z datą 2 XII 1349, Legnica. Może pomyłka w dacie (vor... zamiast nach ?).


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów