Rozmiar: 15909 bajtów

- 0180 -

1349, 1 XII, Wrocław (Wratislavia, in generali capitulo)

Kal. Decembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), i kapituła katedralna wydają postanowienie dotyczące prebend nieobecnych kanoników, kontroli dochodów z tych prebend oraz zalecają składanie rocznych sprawozdań przez prokuratora na wiosennym (post ... fcstum sanctorum Cancianorum martyrum - 31 V) posiedzeniu kapituły generalnej.

Świadkowie: Stanisław, dziekan wrocławski (Stanislaus), Mikołaj de Panowicz (Nicolaus), kustosz wrocławski (Wratislavienses), Cunczco ze Skałki (de Schalkow), dziekan głogowski, Jan (Johannes), archidiakon głogowski, Mikołaj Schellindorph (Nicolaus), Henryk de Bancz (Henricus), archidiakon legnicki (Legniczensis), Szymon z Marszowic (Symon de Marschow), Otto de Dobek, Czamborius z Pogorzeli (de Pogrella), Andrzej (Andreas), oficjał, Konrad de Hoechstein Conradus), Jan de Donyn (Johannes) - kanonicy wrocławscy (Wratislauienses).

Pieczęcie: biskupa i kapituły wrocławskiej.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. XX 10
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 152 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów