Rozmiar: 15909 bajtów

- 0183 -

1349, 6 XII

an dem Tage den heylegen Herrn sente Nyclaus

Reinhart von Cothewitz oświadcza, iż zezwolił klasztorowi magdalenek w Szprotawie na wybudowanie jazu na Bobrze w pobliżu jego młyna w Iławie oraz na przejazd przez teren jego posiadłości.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep.120, nr 59.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów