Rozmiar: 15909 bajtów

- 0186 -

1349, 21 XII, Lubin

Ludwik, książę legnicko-lubiński, rozstrzyga spór pomiędzy miastem Lubinem a Henrykiem i Botzinem von Falkenhayn. Miasto winno posiadać nie niepokojony przez panów Falkenhayn trakt bydlęcy przy drodze głogowskiej, na odcinku pomiędzy dwoma starymi groblami nad jeziorem i pastwiskami mieszczańskimi i użytkować go jako trakt wiodący do dóbr Małomice. Prawo korzystania z niego zapewnia się również chłopom i panom.

Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 8.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów