Rozmiar: 15909 bajtów

- 0190 -

1349, 30 XII, Wrocław (Wratislavia)

III Kal. Ianuarii

Konrad de Falkinhayn, starosta wrocławski (Conradus ... Wratislaviensis), oznajmia, iż w jego obecności biskup wrocławski Przecław (Preczlaus) oraz dziekan Stanisław (Stanislaus) odkupili za sumę 142 grzywien groszy praskich polskiej wagi i liczby od Agnieszki (Agnetha), wdowy po Konradzie de Porsnicz (Cunradus), ich synów Konrada (Cunradus) i Jana (Johannes), jak również nieobecnych Frydmana (Fridmannus) i Ottona (Otto) oraz rycerza Hermana (Hermannus) prawa książęce nadane im przez księcia Henryka VI (Henricus sextus dux Slesie et dominus olim Wratislaviensis) we wsiach: biskupiej Turów (Thurow) i dziekana Muchobór (Muchybor, Muchibor). Starosta potwierdza biskupowi i dziekanowi posiadanie tych wsi wraz ze wszelkimi prawami.

Świadkowie: Wacław i Ludwik, książęta legniccy (Wenczeslaus et Ludwicus fratres, duces Legniczenses), Hubardus de Altari, marszałek królewski, Schibychinus de Czeczow, Konrad (Cunradus) Mulich de Rydeburk i Maciej de Mulheym (Mathia), rycerze i wasale królewscy, oraz Otto de Donyn, kanclerz księstwa wrocławskiego.

Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. M 26.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 374 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów