Rozmiar: 15909 bajtów

- 0194 -

1349, 30 XII, Wrocław (Wratislavia)

III Kal. Ianuarii

Konrad de Falkinhayn, starosta wrocławski (Conradus ... Wratislaviensis), oznajmia, iż w jego obecności biskup wrocławski Przecław (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) odkupił za sumę 96 grzywien groszy polskiej wagi i liczby od braci Peczka (Peczco), Guntera (Guntherus) i Franczka zwanego ze Strugi (Franczko dictus de Adelungisbach) prawa książęce nadane im przez księcia wrocławskiego Henryka VI (Henricus sextus) we wsiach biskupich leżących w okręgu wrocławskim: Jelenin (Jelin sive Jelinino in districtu Wratislaviensi) i Radoszkowice (Byscupiczi alias Radoschowicz in districtu Wratislauiensi). Starosta potwierdza biskupowi posiadanie tych wsi wraz z wszelkimi prawami.

Świadkowie: Wacław i Ludwik, książęta legniccy (Wenczeslaus et Ludewicus ... duces Legniczenses), Hubardus de Altari, marszałek królewski, Schibichinus de Czeczow, Konrad Mulich de Rydeburch (Conradus) i Maciej de Mulheym (Mathia), rycerze i wasale królewscy, oraz Otto de Donyn kanclerz księstwa wrocławskiego.

Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. B 14.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 373 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów