Rozmiar: 15909 bajtów

- 0199 -

1350 (datę ustalono na podstawie inwentarza)

Konrad de Cyrna (Conradus) stwierdza, że uprawia należący do opata klasztoru NM Panny we Wrocławiu folwark w Maniowie Wielkim (Manow) wielkości 6 łanów. Tytułem dziesięciny płaci on z każdego łanu 1 wiardunek. Jeżeli zaś przez karczunek folwark zostanie powiększony, wtedy klasztor otrzyma większą dziesięcinę.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 55, s. 100, nr 38.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów