Rozmiar: 15909 bajtów

- 0200 -

1350

Karol, król czeski, domaga się od stanów czeskich, aby ogłosiły ustawę, z której m. in. winno wynikać, że zamek w Kłodzku leży w Czechach i nie może być zastawiony.

Regest: Neues Lausitzisches Magazin, Görlitz 1937, CXIII, s. 143, nr 182.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów