Rozmiar: 15909 bajtów

- 0206 -

1350

Bolko, książę Śląska i pan Świdnicy, nadaje miastu Jelenia Góra prawo posiadania łaźni.

Regest: M. Vogt, Illustrierte Chronik der Stadt Hirschberg, Hirschberg 1876, s.13.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów