Rozmiar: 15909 bajtów

- 0207 -

1350

Bolesław, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu, stwierdza, że Mikołaj Kalinke (Niklas) sprzedał Gunczlinowi Schindl folwark (allodium) Kalinowa (Kalnow).

Regest: J. Brier, Ritterkommende Klein Oels im Mittelalter, Breslau 1924, s.137, maszynopis w AA Wrocław, sygn. IV, k.13.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów