Rozmiar: 15909 bajtów

- 0211 -

1350

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic, nadaje radzie miasta Strzelina prawo zorganizowania targu solnego i zwalczania nielegalnego handlu solą.

Regest: J. Kopietz, Geschichte der deutschen Kultur und ihre Entwicklung in Frankenstein und im Frankensteiner Lande, Breslau 1910, s. 136.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów