Rozmiar: 15909 bajtów

- 0214 -

1350

Albert, książę wielkostrzelecki, nadaje Jeskowi (Jesko) Zadko wsie: Rusimowice oraz Wierzbie.

Regest: A. Weltzel, Geschichte der Stadt u. Herrschaft Guttentag, Ratibor 1882, s. 12.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów