Rozmiar: 15909 bajtów

- 0215 -

1350

Agnieszka, księżna Śląska, pani Ziębic i Strzelina, przekazuje swojemu ojcu chrzestnemu z Małej Oleśniczki, Knechtowi von Hugwitz, dochody z trzech wsi : Jutrzyna (Marienau), Jerzmanowo (Hermannsdorf) oraz Brożec (Brositz).

Regest: C. Stehr, Chronik von Klein Oels, Breslau 1846, s. 58.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów